Personvernerklæring

Introduksjon

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Vega SMB samler inn og bruker personopplysninger knyttet til bruk av xLock. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du registrer deg som bruker i xLock mottar vi ditt fulle navn, fødselsdato og en unik identifikator som benyttes for å identifisere deg som individ (ikke fødselsnummer). Disse dataene benyttes for å kunne gjøre en sikker identifisering av deg når du benytter tjenesten og for å personalisere din opplevelse hos oss. I tillegg tar vi vare på ip adresse, hvilke enheter du benytter og siste autentiseringstidspunkt mot xID. Dette gjør vi for å lette arbeidet rundt eventuell feilsøking i tjenesten og for statistiske formål. Dersom du laster opp profilbilde til tjenesten lagres dette hos oss. Det lagres også en tilgangslogg som viser hvilke dører du har åpnet med klokkeslett og dato. Tilgangsloggen er tilgjengelig for de som administrerer døren. Tilgangsloggen lagres i et valgfritt intervall definert av den som administrere døren. Det lagres også liste over alle tilganger med rolle som er definert på deg som bruker, samt invitasjoner som du har sendt ut med mottakers e-post adresse. Invitasjoner lagres temporært og slettes når invitasjonen er brukt.

Hvor henter vi opplysninger fra?

Vi innhenter personopplysninger fra ulike kilder.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag. Avhengig av formålet og informasjonstype, vil dette kunne være ett eller flere av disse behandlingsgrunnlagene:

Lagring av personopplysninger og sikkerhet

Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene slik de er eksemplifisert i denne personvernerklæringen, hvis ikke en lengre oppbevaringstid er krevet eller tillatt i lov.

Unødvendige eller irrelevante personopplysninger blir slettet eller anonymisert.


De som administrere dørene du har tilgang til har selv muligheten til å definere oppbevaringstiden for tilgangsloggen. Vi henviser derfor til deres personvernspolitikk og eventuelle lovhjemler for oppbevaring av data.

Utveksling av personopplysninger

Dine personopplysninger kan utveksles med tredjepart dersom tredjepart aksesserer tjenesten via vårt API. Via APIet har en tredjepart tilgang til grunninformasjon (navn, pseudoanonymisert ID og fødselsdato) om de brukerne som tilhører de dørene som tredjeparten kontrollerer. I tillegg kan tredjepart hente ut tilgangslogg for de dørene som tredjepart kontrollerer. Vi henviser her til tredjeparts personvernpolitikk for mer informasjon.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

xLock tjenesten driftes i Norge og alle dine personopplysninger er derfor lagret trygt i Norge.

Dine rettigheter og tilgang til din informasjon

Vi ønsker å vise åpenhet om hvilke personopplysninger vi har om deg, og vi ønsker å sikre oss at informasjonen er oppdatert og korrekt. Du kan få tilgang til mye av din informasjon på Min profil. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du be om en kopi av dine personopplysninger som vi besitter ved å sende en e-post til salg@vegasmb.no