Autoåpning og sikker administrasjon

xLock digitaliserer dørlåsen

Se hvordan xLock kan brukes for å åpne bom

Hva er xLock?

xLock gir deg sikker åpning med bankID fra din mobil. Vi benytter eksisterende infrastruktur i bygget. xLock ivaretar sikkerheten din ved å autentisere deg med eID fra vipps og BankID før døren åpner.

xLock kan benyttes profesjonelt på jobben, på hytta eller hjemme integrert med dine eksisterende elektriske låsesystemer. xLock er utviklet for forretningsbygg med digitale dørlåser der det er kritisk at bruker viser eID for å få tilgang.

xLock - Sikker nøkkeldistribusjon ved bruk av BankID

Xlock er designet for mobilen og leveres på Android- , IOS App, Alle i Norge med BankID og Vipps for mobil kan benytte xLock

Du mottar nøkkel til en dør via invitasjon på SMS, og autentiser deg med Vipps login som gir rettighet til å åpne døren.

xLock gir deg mulighet for autoåpning av døren slik at du slipper å ta opp mobilen for å åpne døren.

Fordeler med xLock

xLock App og controlleren er norsk, designet og utviklet av xLock teamet i Vega SMB AS i samarbeide med Vipps og BankID.

xLock appen - ditt digitale nøkkelknippe

xLock Hub - identifiserer besøkende

xLock appen kommuniserer med lokal xLock Hub i bygget. Denne enheten leverer kryptert kommunikasjon mellom brukerens mobil og xLock adgangskontrollserver og programvare for åpning av dørene du har tilgang til.

Muligheter med xLock

Med autentisering via vipps login , booker leier lokalet på web og tildeles deretter tilgang til det leide rommet i leieperioden. xLock tilgang fra leiers mobil er nøkkel til lokalet. Når leieperioden er over slettes den digitale nøkkelen og tilgangen til lokalet opphører.

xLock gjør at du kan benytte mobilen til administrasjonen av utleielokaler og unngå unødvendig kompleks, tidkrevende og manuell nøkkelhåndtering.

Online Booking digitaliserer hele flyten fra booking betaling og tilgang via xLock til lokalet i utleietider. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan komme igang!

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å vite mer om xLock? Kontakt oss på telefon 67 12 85 50 eller send oss en mail på salg@xlock.no.