Mange som administrerer en eller flere næringseiendommer har store kostnader knyttet til anskaffelse, administrasjon av nøkkelutlevering og drift av adgangssystem basert på kortleser og plastkortteknologi.

xLock digitaliserer døren, forenkler administrasjonen og sikrer nøkkelutlevering til riktig mottaker med autentisering levert fra BankID. Administrasjon og tildeling av adgang til lokalene for Firma, ansatte og tilfeldig besøkende sikres med Vipps logg inn.

Tildelingen av xLock nøkler går på SMS direkte til mottaker eller den ansvarlige for videre nøkkeladministrasjon hos leietaker.

Dagens løsninger med kort på avveie påvirker sikkerheten for bygget. Nøkkeltildeling ved bruk av SMS og sikring med BankID faser ut behovet for kortlesere øker sikkerheten i bygget og kutter behovet for administrasjonsressurser betydelig.